Besøk oss på:
 Jørgentvedt Gård - Håkon Håkonssons vei 291 - 1850 Mysen
Phone: 0047 91867591
Mail: ojj@jjhorses.no

HOME TJENESTER PRISER STASJONSHINGSTER IMPORTHINGSTER SALGSHESTER OM OSS

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER 2022

ALLE kunder må fylle ut og undertegne bedekningskontrakt.

For noe importsæd gjelder forhåndsbetaling av sæd, transport- og importomkostninger.
Nevnte formaliteter må være på plass før inseminering eller sædlevering. Sædforsendelse kun til godkjente
avlsstasjoner, - og vi tar imot din bestilling fra stasjonsveterinær eller annen stasjonsansvarlig. Frossensæd sendes
kun til avlsstasjoner som har et rutinemessig og etablert opplegg for dette.

SÆDPRISENE er å finne på den enkelte leverandørs hjemmeside. Omregning til norske kroner. I en del tilfeller
gjelder forhåndsbetaling. I de fleste tilfeller vil kunden få faktura fra JJ HORSES. Noen utenlandske avlsstasjoner
sender faktura direkte til kunde.

VETERINÆR PRIS.
Fast sesongpris uavhenging av mengde arbeid
Inseminering med fersk sæd / stasjonshingster: 4000,-
Inseminering med fersk sæd / importsæd: 5000,-
Inseminering med frossen sæd: 7000,-

I prisene inngår all type undersøkelse, behandling, utstyr i forbindelse med reproduksjonspraksis utført på stasjon.
I prisen inngår også fritt antall drektighetsundersøkelser. 17 dg, 35 dg og eventuelt seinere -utført på stasjon.
Medisiner i forbindelse med eventuell behandling tilkommer. Vedrørende inseminering med frossen sæd, blir hoppene undersøkt inntil 4x daglig.
Bytte fra frossen til fersk sæd kan gjøres uten ytterligere veterinær omkostning

STASJONSAVGIFT.
Engangsavgift per hoppe per sesong. 2500,-
Ingen avgift ved bruk av stasjonshingster.

OPPSTALLING.
Hoppe u/ føll: pris per dag 200,-
Hoppe m/ føll: pris per dag 250,-

SEMINAVGIFT.
Engangsavgift. Tilkommer for preparering /utstyr til sædpakke
for forsendelse fra stasjonshingst. 1000,-

TRANSPORTKOSTNADER.
Varierer mye med transportmåte (post, bil, fly) og avstand (til Norge og innenfor Norge)
Retningsgivende pris er:
Postpakke internt i Norge ca 5-700,-
Jetpak fra DK / SWE ca 2500,-
Jetpak internt i Norge ca 1500,-
Biltransport Gardermoen- Oslo fastpris 1000,-.
TNT transport fra Tyskland/Holland ca 2500,-

MVA TILKOMMER SAMTLIGE PRISER